BRF

Förvaltning av bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med redovisning och ekonomisk förvaltning och är ett starkt, personligt alternativ till de stora förvaltarna på marknaden.

Vi förvaltar både små och stora föreningar och har som ambition att arbeta proaktivt och nära föreningens styrelse. Vår kunskap inom bostadsrättsföreningar och fastigheter i allmänhet, kommer förhoppningsvis att vara ett stöd för styrelsen i sitt arbete.

Vi erbjuder följande tjänster

Ekonomisk förvaltning

 • Upprätta och underhålla lägenhetsregister
 • Hantera panter och överlåtelser
 • Kontrolluppgifter för överlåtna lägenheter
 • Likviditetsbudget långsiktig, kopplad till underhållsplan

Redovisning & skatt

 • Mervärdesskatt – frivillig skattskyldighet – fastigheter
 • Inkomstdeklaration
 • Fastighetsdeklaration
 • Löpande bokföring
 • Betaltjänster
 • Löner och arvoden
 • Hyresavisering & administration
 • Bokslut och årsredovisning

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå