Fastighet

Fastighetsförvaltning och fastighetsprojekt

Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltande bolag.

Förutom den löpande bokföringen, hyresavisering samt bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration, har vi kunskapen som krävs inom de många, lite speciella områden, en fastighetsförvaltande rörelse kan innehålla.

Vi erbjuder följande tjänster

 Redovisning och skatt

  • Momshantering (Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt)
  • Fastighetsskatt och fastighetstaxering
  • Avskrivningar, även komponentavskrivningar

Vi erbjuder också andra fastighetsrelaterade tjänster, som tex:

  • Ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt
  • Kalkylering och budgetering samt avtalshantering vid nyproduktion av bostadsrätter
  • Vi upprättar ekonomiska planer

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå